Barbara Wilińska


BARBARA WILIŃSKA - urodziła się i mieszka w Poznaniu. Śpiewa tradycyjne pieśni polskie i słowiańskie z akompaniamentem dawnych instrumentów oraz a cappella, gra muzykę europejskiego średniowiecza i tradycyjną muzykę taneczną. Zajmuje się rękodziełem - tworzy unikatowe lalki, świece, prowadzi warsztaty kaligrafii. Jest Artystką, rzemieślnikiem. Jest Kobietą wszechstronną, poszukującą piękna.

Król Dawid i muzycy. Kopia z manuskryptu „Worms Bible”. Druga połowa XII wieku. Pigmenty, tusz  i złoto na pergaminie.   12x32  2013

Król David z muzykantami. Kopia z manuskryptu, Koninklijke Bibliotheek, XIII wiek. Pigmenty, tusz i złoto.  40x50 2012

„Media vita in morte sumus…” Tusz i pigmenty na sztucznym pergaminie, 30x40 2011 Zbiory prywatne

Tusz z orzecha włoskiego, gwasz i złoto  na sztucznym pergaminie. 40x50 2011

Busola 1. „Kiedy człowiek przestaje wiedzieć, w jakim kierunku płynie jego czas, jako busola pozostaje miłość” / Milorad Pavić „Słownik chazarski”. Tusz z orzecha włoskiego, gwasz i złoto na sztucznym pergaminie. 31x31, 2013

Busola 2. „Kiedy człowiek przestaje wiedzieć, w jakim kierunku płynie jego czas, jako busola pozostaje miłość”/ Milorad Pavić „Słownik chazarski”. Tusz z orzecha włoskiego, gwasz i złoto na papierze czerpanym, 30 x 30, 2013

„Tylko w milczeniu słowo, tylko w ciemności światło, tylko w umieraniu życie” / U.le Guin „Pieśń o Stworzeniu Ea”. Tusz, gwasz i złoto na papierze 38x38 2012 Zbiory prywatne

Tusz i złoto na papierze. 22 x 22 2013 Zbiory prywatne

Tusz i złoto na papierze. fragment

„U progu siódmego dnia Bóg zamknął kopertę wszechświata, gdzie przebłyskiwały gwiazdy i przyłożył swą pieczęć, której człowiek nadał oślepiającą nazwę - Słońce” / Edmond  Jabès „Księga pytań”. 
Tusz i złoto na papierze. 23x23. 2010

Hortus Scriptus 1. Gwasz i złoto na papierze. 21X21.2013

Hortus Scriptus 2. Gwasz i złoto na papierze. 23X23. 2013

Posadzka 1. „Przed przystąpieniem do pisania należy przegnać z głowy wszelkie smutne myśli”/ Cai Yong, II w n.e. Gwasz na papierze. 16X16. 2013

Rozeta. Gwasz i złoto na papierze. 19X19. 2012

Posadzka 2. „Magia ma w zwyczaju czekać w ukryciu niby grabie leżące w trawie” / Terry Pratchett.  Gwasz na papierze.  20X20. 2013

Miłość, Radość, Połączenie. Tusz z orzecha włoskiego, gwasz i złoto na pergaminie. 21X14. 2014. Zbiory prywatne

Kopia zmodyfikowana inicjału z manuskryptu „The Macclesfield Alphabet Book”, XV - XVI wiek. Tusz z orzecha włoskiego i złoto na papierze. 12X7. 2014

Inicjał R z filigranem. Tusz i złoto na papierze „skóra słonia”. 21X30. 2010

Alef. Kopia z manuskryptu hebrajskiego. Tusz na sztucznym pergaminie. 23x10. 2010

Beata est vita conveniens naturae suae. Tusz i gwasz na papierze. 23x10. 2010

Czasami człowiek zrobi coś takiego, że już nigdy tego potem nie żałuje. Tusz z orzecha włoskiego i złoto na papierze „skóra słonia”. 32X5,5. 2011

Tusz z orzecha włoskiego i złoto na papierze. 30X15. 2011. Zbiory prywatne

Miłość jest przy mnie. Tusz z orzecha włoskiego,  złoto  i gwasz na bereście.  17X11. 2014

Z inspiracji wierszem.  Jack Gilbert „Going there”. Tusz, gwasz i złoto na papierze czerpanym.  10X26. 2014

Richard Brautigan „Comets”. Tusz, gwasz i złoto na papierze „skóra słonia”. 11X47. 2013. Zbiory prywatne

Richard Brautigan „Comets”. fragment

e.e.cummings … (once like a spark) Tusz, gwasz i złoto na papierze „skóra słonia”. 10X48. 2013

e.e.cummings. fragment

Ryba Czterech Mórz. Z inspiracji „Słownikiem chazarskim” Milorana Pavicia. „Każdy z nas to drzewo zakopane we własnym cieniu”. Tusz z orzecha włoskiego, pigmenty i złoto na pergaminie (skóra na bębny). 30X18. 2014

Pięć Łez. Z inspiracji „Słownikiem chazarskim” Milorana Pavicia. Scenografia do spektaklu „Kubek do Nalewania Snów”.
„A co mamy uczynić z naszą miłością my, którzy przesyłamy ją sobie przez posłańców? Czy nie wpadnie w ręce tych, którzy wezmą po dukacie, resztę zaś wyrzucą?”
Tusz i złoto  na pergaminie (skóra na bębny). 44X56. 2012. foto: Grażyna Grasa Nowacka

Pięć Łez. Fragment

Pergamin chazarskiego posłańca.  Z inspiracji „Słownikiem chazarskim” Milorana Pavicia. Scenografia do spektaklu „Kubek do Nalewania Snów”.
Tusz, pigmenty i złoto  na pergaminie (skóra na bębny). 42X84. 2012foto: Grażyna Grasa Nowacka

Róża Słonych Wiatrów. Fragment Pergaminu chazarskiego posłańca.
Tusz i złoto  na pergaminie (skóra na bębny), fragment.
foto: Grażyna Grasa Nowacka

Mapa Podróży Wewnętrznej - fragment. Tusz, pigmenty i złoto na pergaminie (skóra na bębny). 72X16. 2014

Morze Głupoty, fragment  Mapy Podróży Wewnętrznej. Tusz, pigmenty i złoto na pergaminie (skóra na bębny), fragment.

Mapa Od – Do i z powrotem. Przepływ. Połączenie. Tusz, pigmenty i złoto  na pergaminie (skóra na bębny). 66X40. 2014. Foto: Jędrzej Lichota

Morze Osamotnienia z Zatoką Szczęśliwości.  Mapa Od – Do i z powrotem. Przepływ. Połączenie (fragment).

Pergamin przygotowany do oprawy książki.Tusz z orzecha włoskiego, tusze wodoodporne i złoto na pergaminie barwionym orzechem włoskim. 24X16. 2014

 Handboek voor Bijenhouders.
Typeset and bound by Willi Egger

Handboek voor Bijenhouders.
Typeset and bound by Willi Egger

Pszczoły. Zmodyfikowana kopia miniatury z trzynastowiecznego Bestiariusza. Gwasze i złoto  na pergaminie barwionym orzechem włoskim. 19X13. 2014

Kartka dla Jasminy Mihajlović. Z inspiracji „Słownikiem chazarskim” Milorana Pavicia. Tusz z orzecha włoskiego i gwasz na pergaminie. 16X11. 2014

“The true harvest of my life is intangible - a little star dust caught, a portion of the rainbow I have clutched.” / Henry David Thoreau

Tusz z orzecha włoskiego, gwasz i złoto na pergaminie. 23X26. 2014

„…Był pierwszy piątek miesiąca safar. Masudi myślał tak, jak spadają liście…..” / Milorad Pavić „Słownik chazarski”. Tusz i złoto na papierze czerpanym.  35X17. 2011. Zbiory prywatne

„Jesteś innymi ludźmi i wszyscy ci ludzie są tobą. Jesteś tym wszechświatem i cały ten wszechświat jest tobą. Pamiętaj…”/ Joy Harjo. Tusze i złoto na papierze „skóra słonia”. 20X28. 2013

Gwasz na papierze „skóra słonia”. 28X20. 2014. Zbiory prywatne

The Wish for Bones.  Pigmenty na desce. 12X12. 2014. Foto: Zosia Kędziora

Petkutin. Tusz z orzecha włoskiego i gwasz na papierze czerpanym. 35X27. 2012 Foto: Zosia Kędziora

I rzeczywiście jego uszy znów stały się ostre jak brzytwa, i powiadano: może ukroić uchem kromkę chleba” /Milorad Pavić „Słownik chazarski”. Tusze na papierze. 28X20. 2010. Foto: Zosia Kędziora

Vlad Malescu. Gwasz i złoto na papierze czerpanym. 16X22. 2011. Foto: Zosia Kędziora

„Jeśli twe imię ma jedną literę…”  Edmond  Jabès „Księga pytań”. 29X29. 2011

Jestem wdzięczna.  Gwasz na papierze ”skóra słonia”. 35X16. 2014. Foto: Zosia Kędziora